logoBIP gov  herb
Stona Główna

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu (www.bip.bibliotekaswierklaniec.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF oraz DOC niedostosowane do wymogów; tj. nie posiadają one odpowiedniego formatowania, tak aby były dostępne.
 • Zdjęcia oraz plakaty nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Dokumenty zostały opublikowane przed 23.09.2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-25
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32284-40-96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu
  ul.Górna 33
  42-622 Świerklaniec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32-284-40-96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna w Świerklańcu mieści się przy ulicy Górnej 33, wejście dla czytelników jest od ulicy Miarki. 

Filia nr 1 w Nakle Śląski

ul. Główna 62

Filia biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkanlego. Na parterze znajduje sie OPS. 

Żaden z budynków nie posiada windy ani podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Na parterze budynku Filii nr 1 w Nakle Śląskim zamontowano dzwonek wzywający pracowników biblioteki.

W bibliotece głównej oraz w Filii nr 1 w Nakle Śląskim zamieszczono tabliczki z alfabetem braille'a informujące o wejściu głównym, toaletach, wyjściu ewakuacyjnym.

Udostępniony: 16 październik 2023 : 16 październik 2023 Poprawiono: 14 maj 2024
Wytworzony przez: Jan Kowalski Stanowisko wytwarzającego: Redaktor strony podmiotowej BIP (16-10-23)
Licznik odwiedzin: 84
Wersje:
2024-05-14 07:42:07 Administrator
2024-05-14 07:41:48 Administrator
2024-05-10 10:14:15 Administrator
2024-05-10 10:04:14 Administrator
2023-11-15 12:33:38 Administrator
2023-10-16 09:38:55 Administrator